CSDL tiếng Anh

CSDL  Thomson Innovation    
CSDL Thomson Innovation cung cấp hơn 95 triệu hồ sơ sáng chế. Bao gồm sáng chế của hầu hết các nước trên thế giới: Mỹ, Úc, Anh, Canada, Pháp, Đức, Trung Quốc, Nhật Bản,… đặc biệt sáng chế của các nước trong khu vực Đông Nam Á (Malaysia, Singapore, Thái Lan, Việt Nam,…) cùng với tiện ích phân tích xu hướng công nghệ dựa vào các sáng chế.
 
Tra cứu Đọc tiếp...
 

CSDL ProQuest
   
Proquest là cơ sở dữ liệu toàn văn tổng hợp lớn nhất hiện nay bao gồm hầu hết các lĩnh vực. Proquest cho phép truy cập tới hơn 11.250 tạp chí (8400 tạp chí toàn văn), 479 báo toàn văn và cả các tài liệu không phải là xuất bản phẩm định kỳ như luận văn, các báo cáo của Ox Research và EIU về 252 quốc gia và khu vực, hồ sơ doanh nghiệp, báo cáo công nghiệp ....
 
Tra cứu Đọc tiếp...
 

CSDL SpringerLink
   
CSDL toàn văn đa ngành về các khoa học và công nghệ.Bao gồm thông tin của hơn 2.600 tạp chí, 5 triệu dữ liệu và các tài liệu tham khảo điện tử, 45.000 sách điện tử mang tính học thuật cao.
 
Tra cứu Đọc tiếp..
 

CSDL IEEE Xplore
   
Thư viện điện tử cung cấp gần 3 triệu tài liệu toàn văn chất lượng nhất thế giới về các lĩnh vực KH&CN mũi nhọn như: CNTT, Điện tử - viễn thông, Tự động hóa, Năng lượng... đã được đăng trên các tạp chí, kỷ yếu hội thảo của IEEE và IET.
Nếu có nhu cầu lấy toàn văn, vui lòng gửi yêu cầu, hoặc liên hệ Thư viện để được hỗ trợ.
Tra cứu ...