Đọc tại thư viện

In E-mail
Với nguồn thông tin, tài liệu đa dạng và phong phú cùng với không gian thoải mái người sử dụng thư viện có thể đọc tại chỗ các nguồn tài liệu của thư viện ở các dạng khác nhau như:

* Đọc tài liệu dạng giấy với hơn 2.100 tên sách về khoa học công nghệ, 145 tên báo tạp chí trong và ngoài nước, hơn 10.000 đề tài nghiên cứu khoa học, tổng quan tổng luận, hơn 7000 tiêu chuẩn trong nước và quốc tế, cùng với nhiều sáng chế dịch tiếng Việt các lĩnh vực, các văn bản pháp quy, công báo chính phủ,…
* Tra cứu CDROM tại phòng tra cứu với hơn 11.000 CD bao gồm các lĩnh vực thông tin: tiêu chuẩn, đề tài nghiên cứu, phim khoa học công nghệ, sáng chế nước ngoài Anh, Pháp, Mỹ,... Đặc biệt với bộ CDROM EIU dự báo tình hình kinh tế Châu Á Thái Bình Dương sẽ thông tin hữu ích về diễn biến kinh tế thế giới cho bạn.
* Truy cập nhiều CSDL online tại Trung tâm như:  Thomson Innovation, ScienceDirect, ProQuest, SpringerLink, IEEE, kết quả nghiên cứu Việt Nam, tạp chí chuyên ngành KH&CN, thông tin khảo sát đề tài nghiên cứu,.... sẽ đáp ứng tối đa nhu cầu đa dạng của người sử dụng.

Hơn thế nữa bạn đọc sẽ được sự hỗ trợ nhiệt tình, chu đáo từ các chuyên viên hướng dẫn khi gặp khó khăn trong quá trình tìm kiếm thông tin.

Giờ phục vụ


Thư viện Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN phục vụ Quý khách:
Thứ hai đến thứ sáu mỗi tuần.
Sáng: 7h30 đến 11h30
Chiều: 1h30 đến 5h
Nếu có thay đổi về lịch phục vụ chúng tôi sẽ thông báo cho Quý khách trên website của thư viện.
Đọc tiếp...