GIỚI THIỆU STINET In E-mail

Mạng Thông tin Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, gọi tắt là STINET (Science and Technology Information Network), do Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ (CESTI), thuộc Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM thiết kế, xây dựng, quản lý và phát triển. Mạng STINET được Bộ VHTT cấp theo quyết định số 168/GP-BVHTT, ngày 28/05/1999.

Mục tiêu

  • Tạo lập kênh thông tin về lĩnh vực khoa học - công nghệ - môi trường trong nước và quốc tế nhằm phổ biến và phục vụ cho các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước.
  • Hệ thống hóa tra cứu các cơ sở dữ liệu (CSDL) trong nước và quốc tế; Kết nối mạng thư viện phục vụ tra cứu thông tin KH&CN.
  • Tạo môi trường phát triển thương mại hóa các sản phẩm nghiên cứu KH&CN, phát triển thị trường KH&CN tại thành phố và khu vực.
  • Cung cấp các dịch vụ về thông tin nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc nghiên cứu, học tập, tìm hiểu về KH&CN.
  • Là nơi trao đổi, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức về KH&CN.

Nội dung thông tin
Nội dung thông tin trên Mạng STINET luôn được cập nhật và phát triển. Bạn đọc có thể khai thác thông tin khoa học và công nghệ hiệu quả theo các mảng tư liệu chính như sau:


1. Thư viện: Tích hợp các cơ sở dữ liệu trong và ngoài nước thuộc mọi lĩnh vực và loại hình tài liệu: Sở hữu công nghiệp, tiêu chuẩn, thông tin nghiên cứu, triển khai…

2. Tạp chí STINFO: Cập nhật các chủ trương, chính sách của Nhà nước, đặc biệt là của TP.HCM, liên quan đến các hoạt động KH&CN; giới thiệu các mô hình chuyển giao, kết quả ứng dụng KH&CN vào hoạt động sản xuất-kinh doanh; phản ánh các hoạt động đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp tại TP.HCM.

3. Chợ công nghệ và thiết bị (TechMart Online): Là nơi giao dịch mua bán trực tuyến các sản phẩm công nghệ, thiết bị, phần mềm (CN/TB/PM); Tạo cầu nối giao thương trao đổi mua bán phục vụ cho các đơn vị nghiên cứu, thiết kế chế tạo CN/TB/PM với các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế trong và ngoài nước; Là nơi thương mại hóa các sản phẩm khoa học - công nghệ, cung cấp thông tin về CN/TB/PM.

4. Dịch vụ: Cung cấp các dịch vụ thông tin khoa học và công nghệ bao gồm: Dịch vụ cung cấp thông tin trọn gói, Dịch vụ hỏi đáp, Chuyển giao công nghệ, …