CSDL  Wipsglobal In E-mail

Hướng dẫnHướng dẫn tra cứu    Đăng kýĐăng ký tài khoản    Tra cứuThực hiện tra cứu 
        Video hướng dẫnVideo hướng dẫn

1. Giới thiệu

CSDL Wipsglobal là cổng truy cập nhiều CSDL của các nước: Mỹ, Châu Âu, Hàn Quốc, Nhật, Trung Quốc,... Là công cụ phân tích các xu hướng công nghệ dựa vào các sáng chế, ở đây có thể truy cập vào hơn 100 triệu hồ sơ sáng chế.

Wipsglobal (Worldwide Intellectual Property Search Global) là CSDL tổng hợp từ nguồn của các tổ chức bảo hộ sáng chế:
Sáng chế Mỹ (US )
Sáng chế Châu âu EP (European Patents)
Sáng chế PCT (WIPO)
Sáng chế G-Pat (Global Patent)
Sáng chế Nhật JP (Japanese Patent Data)
Sáng chế Hàn Quốc KR (Korean Patents)
Sáng chế Trung Quốc CN
Sáng chế INPADOC

2. Mục tiêu

- Quản lý thông tin về sở hữu công nghiệp (SHCN)quốc tế
- Phân tích thông tin SHCN

3. Nguồn lực

3.1. US (Patent Data of the United States)
 
Với 5.006.918 biểu ghi.
 
US (1) (Patent Application Publications): được cập nhật từ 03/2001 đến nay
 
US (2) (Patent Grant Publications): được cập nhật từ 01/1976.
 
3.2. EP (European Patents)
 
Với 2.955.884 biểu ghi
 
EP-A (European Patent Applications): được cập nhật từ 12/1978
 
EP-B (Granted European Patents): được cập nhật từ 01/1980
 
3.3. PCT (WIPO)
 
WO: International Patent Applications với trên 1.457.457 được cập nhật từ 10/1978 đến nay.
 
3.4. G-Pat (Global Patent)
 
Chứa 867.362 biểu ghi toàn văn sáng chế gồm:
 
DE (Germany): được cập nhật từ 03/1966
 
GB (United Kingdom): được cập nhật từ 28/07/1971
 
FR (France): được cập nhật từ 20/02/1970
 
CH (Switzerland): được cập nhật từ 29/12/1974
 
3.5. JP (Jananese Patent Data)
 
PAJ: Patent Abstract of Japan – Unexamined Applications: được cập nhật từ 01/10/1976. Chứa 7.968.188 biểu ghi thư mục và tóm tắt.
 
3.6. KR (Korean Patents)
 
Chứa 3.772.045 biểu ghi thư mục và tóm tắt bao gồm:
 
KPA 1: Korea Patent Abstract – Unexamined Applications: được cập nhật từ 15/01/2000 đến 30/05/2006
 
KPA 2: Korea Patent Abstract – Examined Applications: được cập nhật từ 01/01/1979 đến 24/05/2006
 
3.6. KR (Korean Patents)
 
KPI(Patent 1): Korea Patent Index - Unexamined Applications: 25/03/1983 đến 17/11/2005
 
KPI(Patent 2): Korea Patent Index - Examined Applications: 12/07/1979
 
KPI (Utility Model 1): Korea Patent Index – Unexamined Applications: được cập nhật từ 23/03/1983 đến 17/11/2005
 
KPI (Utility Model 2): Korea Patent Index – Unexamined Applications: được cập nhật từ 11/07/1979 đến 17/11/2005
 
3.7. CN (CNPAT: Chinese Patent Data)
 
CNPAT chứa toàn bộ thông tin sáng chế của Trung Quốc với 1.632.213 biểu ghi toàn văn được cập nhật từ năm 1985 đến 10/09/2004.
 
4. Ưu điểm
  • Cung cấp từ 30 đến 40 trường tìm kiếm.
  • Cung cấp những chức năng tìm kiếm và phân tích các sáng chế một cách linh hoạt
  • Tra cứu thông tin sáng chế trên nguồn thông tin tổng hợp, bao quát.

Các tin khác: