Hoạt động của thư viện


Giới thiệu thông tin khoa học và công nghệ tại trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM In E-mail

Sau thành công của buổi giới thiệu về “Thông tin sáng chế” năm vừa rồi, ngày 12/8/2015 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ TP.HCM vinh dự nhận được lời mời của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh để đến giới thiệu về chuyên đề “Thông tin khoa học và công nghệ” cho học viên cao học khóa 2015-2017 của nhà trường.

Đọc tiếp...
 
Giới thiệu thông tin sáng chế tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM In E-mail

Ngày 8/12/2014, nhận lời đề nghị của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi báo cáo về “Thông tin sáng chế” và “Giới thiệu nguồn lực thông tin của Trung tâm” tại trường.

Đọc tiếp...
 
Hướng dẫn sử dụng cơ sở dữ liệu tại Đại học Công nghệ TP.HCM In E-mail
Sáng ngày 13/03/2014, Trung tâm Thông tin KH&CN có buổi hướng dẫn sử dụng cơ sở dữ liệu SpringerLink và cơ sở dữ liệu ProQuest  tại thư viện trường Đại học Công nghệ TPHCM, nhằm hỗ trợ công tác giảng dạy, nghiên cứu và học tập cho các giảng viên, cán bộ nghiên cứu và sinh viên của trường. 
Đọc tiếp...
 
Giới thiệu nguồn lực thông tin tại lớp bồi dưỡng kinh tế - kỹ thuật In E-mail
Sáng ngày 7/11/2012, Trung tâm Thông tin KH&CN có buổi giới thiệu nguồn lực thông tin và các hình thức hỗ trợ thông tin cho cán bộ nghiên cứu  tại lớp bồi dưỡng kinh tế – kỹ thuật của trường Quản lý KH&CN  tổ chức tại Trung tâm Nghiên cứu ứng  dụng và chuyển giao công nghệ.

Đọc tiếp...
 
Đảm bảo thông tin khoa học công nghệ phục vụ cho nghiên cứu và phát triển In E-mail
Sáng ngày 8/11/2012 tại Trung tâm Đào tạo của Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt, kết hợp với Lớp bồi dưỡng kiến thức kinh tế - kỹ thuật của Trường Quản lý KH&CN, Trung tâm Thông tin KH&CN TP.HCM đã có buổi giới thiệu và hướng dẫn sử dụng về các nguồn lực thông tin khoa học và công nghệ.
Đọc tiếp...
 
<<  1 2 3 4 5 6  >  >>

Kết quả 1 - 5 / 26