HỘI THẢO GIỚI THIỆU CÔNG NGHỆ
ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Quý vị vui lòng điền đầy đủ và chính xác thông tin đăng ký theo mẫu dưới đây (chú ý: những mục có dấu * không được bỏ trống).

 Thông tin cá nhân
Họ tên quý khách : *
Đơn vị công tác :
Chức vụ :
Địa chỉ liên hệ :*
Điện thoại liên lạc :*
Email :*
Ghi chú :
Hãy nhập chuỗi ký tự như dòng bên *