Hướng dẫn tra cứu


Hướng dẫn tra cứu CSDL SpringerLink In E-mail
CSDL SpringerLink bao gồm thông tin từ hơn 2.600 tạp chí đa ngành; 5 triệu dữ liệu và các tài liệu tham khảo điện tử; 45.000 sách điện tử mang tính học thuật cao từ 6 nhà xuất bản lớn: Springer, Elsevier, Informa, Wiley-Blackwell, Sage, WK Health; và cá nhân đạt giải Nobel. Gồm các chủ đề y học, công nghệ, môi trường, giáo dục, khoa học xã hội và nhân văn…. Luôn được cập nhật thường xuyên.
Đọc tiếp...
 
Hướng dẫn tra cứu OPAC In E-mail
  • Tra cứu đơn giản: Kiểu tìm kiếm này cho kết quả bao gồm một hoặc nhiều tài liệu có từ trùng với thuật ngữ tìm kiếm. Kiểu tìm kiếm này được dùng khi chưa biết rõ về tài liệu thường được tìm với trường: Nhan đề, tác giả, từ khoá.
  • Tìm theo nhan đề: Nhập từ cần tìm vào ô trống trong trường Nhan đề. Để giới hạn kết quả tìm kiếm, có thể thêm dấu % ở trước và sau từ cần nhập. Ví dụ: %chất thải công nghiệp%
  • Tìm theo tác giả: Nhập từ cần tìm vào ô trống trong trường Tác giả. Phía cuối trường “Tác giả” có hỗ trợ từ điển , người dùng tin có thể sử dụng cho tác giả có nhiều bút danh như Hồ Chí Minh…, hoặc đối với tác giả nước ngoài. Ví dụ: S.M. Burkinshaw.
  •   Tìm theo từ khoá: Nhập từ cần tìm vào trường Từ khoá. Phía cuối trường có từ điển hỗ trợ, người dùng tin có thể dùng nếu không nhớ hoặc không tìm ra từ khoá nào. Ví dụ: Rừng ngập mặn
Đọc tiếp...
 
<<  1 2 3  >  >>

Kết quả 1 - 2 / 6