Doanh nghiệp tăng hiệu quả tiết kiệm năng lượng
Ngày 9/6, tại TP.HCM, Tổng cục Năng lượng – Bộ Công thương kết hợp với Trung tâm Tiết kiệm năng lượng TP.HCM (ECC-HCMC) tổ chức hội thảo tổng kết Chương trình thỏa thuận tự nguyện thí điểm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (Chương trình VA)...
Đọc tiếp...