Tìm với Google

Bọt biển cũng sử dụng bộ điều chỉnh gen như con người In E-mail
KH&CN quốc tế
12/04/2017

Tiến sĩ Milos Tanurdzic (Trường Đại học Queensland) cho biết, việc hợp tác nghiên cứu đã giúp phát hiện bọt biển sử dụng bộ điều chỉnh gen phức tạp, tương tự các sinh vật tiến hóa hơn như con người.

Ông cho biết, "Nghiên cứu cho thấy cơ chế điều chỉnh gen rất phức tạp đã có mặt ngay từ buổi bình minh tiến hóa của động vật đa bào, trên các loài động vật, cả bọt biển và con người. Cho đến gần đây chúng ta cho rằng sự biến đổi phức tạp trong thế giới động vật là do lượng gen mã hoá thông tin phát triển ngày càng nhiều. Tuy nhiên, sự bùng phát về các bộ gen trong thập kỷ vừa qua đã cho chúng ta thấy, hầu hết các loài động vật đều có một lượng gen mã hóa tương tự trong DNA của chúng. Như vậy, bộ điều chỉnh gen là tác nhân của sự tiến hóa và đa dạng của động vật".

Nghiên cứu này đa phần được thực hiện bởi Tiến sĩ Federico Gaiti của Viện Y khoa Weill Cornell (New York, Mỹ), vốn là cựu nghiên cứu tiến sĩ của Đại học Queensland.

TS. Tanurdzic cho biết, cơ chế chính  điều chỉnh gen trong sinh vật đa bào là sắp xếp DNA trong dữ liệu di truyền hay bộ gen. "DNA liên kết với các protein đặc biệt - gọi là histones - trong hạt nhân", ông nói. "Histones có thể mang một số chỉ thị hóa học, cho phép xác định DNA liên kết với chúng sẽ được kích hoạt hay không". Việc đánh dấu histone sai lệch cũng tạo ra một số lỗi di truyền về gen, ví dụ như một tế bào bình thường trở thành bị ung thư.

"Qua việc phân tích DNA với một số dấu hiệu histone, chúng tôi thấy rằng điều chỉnh gen dựa trên histone là cấu thành của bộ điều chỉnh gien của bọt biển”, ông nói. Như vậy, quá trình điều chỉnh phức tạp của gen tùy theo các chỉ dấu histone là bản chất của sự tiến hóa động vật đa bào và các loài động vật khác.

 TK. (Theo sciencedaily.com)


Các tin khác: