Tài liệu mới

Gần 2.000 đề tài thuộc mọi lĩnh vực: khoa học công nghệ, kinh tế, văn hóa xã hội, y dược... 
Tra cứu

 
Kết quả nghiên cứu
kết quả nghiên cứu
Cấp quốc gia:  CSDL hơn 8.800 về các công trình, đề tài nghiên cứu khoa học của Quốc Gia đã được nghiệm thu.
Tra cứu

Tại TP.HCM:  CSDL hơn 2.100 kết quả nghiên cứu được đăng ký và triển khai tại TP.HCM từ năm 1990 đến nay.
Tra cứu

Hơn 14.000 tiêu chuẩn và quy chuẩn từ năm 1963 đến nay. Gồm các chủ đề: vệ sinh an toàn thực phẩm, thuỷ sản, xây dựng, bảo vệ môi trường, giao thông,...
Hơn 145.000 bài nghiên cứu được đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước, bao quát các chủ đề về kinh tế, nông nghiệp, khoa học và công nghệ, môi trường... được cập nhật hàng ngày.
Hơn 1.150 phim về các lĩnh vực như: nông nghiệp, công nghiệp, khoa học công nghệ, môi trường,...
Tra cứu Tra cứu Tra cứu

Cung cấp hơn 95 triệu hồ sơ sáng chế của hầu hết các nước trên thế giới, đặc biệt là các sáng chế trong khu vực Đông Nam Á, cùng với tiện ích phân tích xu hướng công nghệ dựa vào các sáng chế.
Proquest
CSDL toàn văn tổng hợp lớn nhất hiện nay với hơn 11.250 tạp chí (8400 tạp chí toàn văn), 479 báo cáo toàn văn.
SpringerLink
Nguồn dữ liệu khoa học - công nghệ - y học, bao gồm thông tin của hơn 2.743 tạp chí, hơn 170 tài liệu tham khảo điện tử, 45.000 sách điện tử,…
Tra cứu Tra cứu Tra cứu

IEEE Xplore
Thư viện điện tử cung cấp gần 3 triệu tài liệu toàn văn chất lượng nhất thế giới về các lĩnh vực KH&CN mũi nhọn như: CNTT, Điện tử - viễn thông, Tự động hóa, Năng lượng... đã được đăng trên các tạp chí, kỷ yếu hội thảo của IEEE và IET.

Tra cứu
 
 
Search VNUHM Discovery Service:

Keyword Title Author